Kazuistiky

Využití amniové membrány Amnioderm v terapii syndromu diabetické nohy MUDr. Timotej Adamuščin | Nemocnice Agel, Ostrava-Vítkovice
Využití Amniodermu u stagnace hojení defektu po amputačním zákroku MUDr. Stanislav Brodina | Nemocnice Nové Město na Moravě (ambulance chronických ran)
Aplikace Amniodermu u pacienta se syndromem diabetické nohy v podiatrické ambulanci Jitka Danielová | Centrum diabetologie IKEM, podiatrická ambulance
Využítí Amniodermu u komplikované rány v terénu otevřené zlomeniny MUDr. Tereza Didičová | Interní odd., diabetologie, Nemocnice Rudolfa a Stefanie a.s., Benešov u Prahy
Hojení per tertiam intentionem Lenka Fridrichová | Chirurgická klinika 2. LF UK a ÚVN
Sekundární hojení po L-CHCE Lenka Fridrichová | Chirurgická klinika 2. LF UK a ÚVN
Akcelerace hojení rozsáhlého diabetického defektu použitím Amniodermu, alogenního transplantátu z lyofilizované amniové membrány – kazuistika MUDr. Miroslav Koliba, MBA, MHA, LL.M. | Diabetologická a podiatrická ambulance Vratimov (MUDr. Miroslav Koliba s.r.o.) Interní a Kardiologická klinika FN Ostrava
Zkušenosti s aplikací Amniodermu z pohledu diabetologa MUDr. Martina Košková | Diabetologická a podiatrická ambulance, Klinika Dr. Pírka Mladá Boleslav a.s.
Aplikace Amniodermu pro zlepšení kvality života a pohoda rodiny Kateřina Nová | FN Královské Vinohrady Podiatrická ambulance
Využití kombinace aplikace Amniodermu a negative pressure wound therapy u nemocného s traumatem dolní končetiny – první zkušenost MUDr. David Šmíd, Ph.D., MUDr. Jana Křečková | Stodská nemocnice, chirurgické oddělení
Amnioderm – cesta ke zhojení Prim. MUDr. Jana Táborská | Podiatrická ambulance, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem
Kazuistika – Amnioderm v dermatologii – Muž, 62 rokov MUDr. Michal Vallo | Vojenská nemocnice Olomouc, Kožní oddělení
Krytí Amnioderm v léčbě syndromu diabetické nohy MUDr. Veronika Wosková | IKEM, klinika diabetologie, Podiatrická ambulance
Amnioderm a jeho zásadní podíl na záchraně nerevaskularizovatelné dolní končetiny polymorbidního diabetika MUDr. Emil Záhumenský | Angiologická a diabetologická ordinace Zlín, Podiatrická poradna