Léčba chronické rány

Řešením může být léčba pomocí transplantátů AMNIODERM® připravených z amniové membrány.

Zjistit co je to amnioderm

AMNIODERM® je lyofilizovaný transplantát z lidské amniové membrány (dHAM). Amniová membrána je jedním z plodových obalů placenty. Produkt se zpracovává patentovaným způsobem zpracování AMNIPUR®, obsahuje velké množství cytokinů a růstových faktorů a dalších specifických molekul obsažených v perinatálních tkáních..

Amnioderm

 

 

Inovativní transplantát s vysokým hojivým potenciálem, efektivní při léčbě chronických dlouhodobě se nehojících defektů.

 

Zařazený jako tkáňový transplantát podle zákona 296/2008 Sb.

CO JE AMNIODERM

JAKÝ MÁ AMNIODERM MECHANISMUS ÚČINKU

JAKÁ RÁNA JE VHODNÁ PRO APLIKACI AMNIODERMU

STUDIE

DOSTUPNÉ VELIKOSTI AMNIODERMU

KAZUISTIKY

ÚHRADA AMNIODERMU V RÁMCI VÝKONU 13067

INSTRUKTÁŽNÍ VIDEA APLIKACE AMNIODERMU