Multicentrická observační studie

50 % ran
se uzavřelo
kompletně

87 % ran
se uzavřelo
výrazně až kompletně

ÚČINNOST LÉČBY

Multicentrická observační studie:1

Doba trvání: leden – červenec 2018

Česká Republika, Slovensko

Sedm aplikačních center AMNIODERM® (4 ČR + 3 SK)

16 ZAPOJENÝCH PACIENTŮ

Celkově ošetřeno 16 chronických ran

166 provedených aplikací po dobu studie

V PRŮBĚHU STUDIE BYLO ZAZNAMENÁNO

Zmírnění sekrece z rány
Granulace rány
Snížení až úplné zmizení bolestivosti, svědění a úzkosti

Reference

1. Schmiedova I et al. Case Report: Freeze-Dried Human Amniotic Membrane Allograft for the Treatment of‑Chronic Wounds: Results of a‑Multicentre Observational Study. Front Bioeng Biotechnol 2021; 9:649446. doi: 10.3389/fbioe.2021.649446