Úhrada AMNIODERMU v rámci výkonu 13067

AMNIODERM
je plně hrazen v rámci
výkonu 13067

Vyhláška č. 563/2020 Sb. nový výkon č. 13067

13067 OŠETŘENÍ A PŘEVAZ RÁNY S APLIKACÍ AMNIOVÉ MEMBRÁNY

Tímto výkonem se vykazuje ošetření rány aplikací amniovou membránou při stagnující epitelizaci rány, například při syndromu diabetické nohy, po vyčerpání všech dostupných metod vlhkého hojení. Amniová membrána je aplikována u pacientů bez závažné infekce a rovněž bez kritické ischemie dolních končetin. Amniová membrána se neaplikuje u pacientů s anamnézou onkologického onemocnění, polyvalentní alergie a kožních projevů nejasné etiologie. Celková velikost ošetřovaných defektů je v součtu od 5 cm2 do 40 cm2, velikost aplikované amniové membrány odpovídá velikosti ošetřované rány. Aplikace amniové membrány je 1krát za týden s tím, že celková délka léčby je maximálně 5 týdnů. Pokud nedochází po 2 aplikacích od zahájení léčby k procesu hojení rány, rána se nelepší nebo zůstává stejná, v léčbě s aplikací amniové membrány se již dále nepokračuje.

https://szv.mzcr.cz/Vykon/detail/13067

Úhradová tabulka