Rizikové faktory vzniku chronických ran

Rizikových faktorů, které mají vliv na vytvoření a trvání chronických ran je několik. Rozdělujeme je na vnitřní a vnější. Dalším důležitým faktorem, který má vliv na vytvoření chronické rány je onemocnění pacienta.

VNITŘNÍ

 • Výživa(malnutrice, hypovitaminózy, deficity stopových prvků, obezita, alkoholizmus)
 • Nedostatek kyslíku a živin v hojících se tkáních
 • Neadekvátní zánětlivé reakce organismu
 • Věk
 • Psychická nepohoda

VNĚJŠÍ

 • Lokální infekce
 • Užívané léky
 • Mechanické vlivy (tlak na tkáně - např. při proleženinách nebo při neuropatii u diabetiků)
 • Nežádoucí účinky lokálně aplikovaných antiseptik, antibiotik a chemických látek
 • Vysychání spodiny rány při aplikaci nevhodného krytí na ránu
 • Imobilita

RIZIKOVÁ SKUPINA PACIENTŮ

 • Nemocní dlouhodobě užívající léky k potlačení imunity (kortikoidy)
 • Osoby s revmatologickým onemocněním či jinými autoimunitními chorobami
 • Onkologičtí pacienti
 • Nemocní se špatnou výživou a zhoršenou pohyblivostí
 • Diabetici (především, pokud diabetes není dostatečně kompenzován nebo pacient trpí syndromem diabetické nohy)
 • Pacienti se špatnou průchodností tepen nebo žil