Jaký má AMNIODERM® mechanismus účinku

Snižuje bolestivost rány
Napomáhá uzavření rány
Pomáhá granulaci a epitelizaci
Omezuje jizvení tkáně
Má krycí funkci zabraňuje dráždění hojící se rány a vstupu infektů
Není imunogenní

Působení produktu-mechanismus účinku

Mechanický efekt:

Amniová membrána výrazně redukuje vysušování rány, poskytuje mechanickou podporu a představuje strukturu, která umožňuje uchycení, motilitu a proliferaci epiteliálních a mesenchymálních buněk.

Analgetický efekt:

Amniová membrána chrání volná nervová zakončení v ráně a redukuje koncentraci protizánětlivých a algických cytokinů a peptidů, což výrazně přispívá k redukci bolestivosti v místě rány.

Omezení jizevnatění:

Jeden z povrchů amniové membrány je neadhezívní, brání přerůstání fibroblastů a redukuje tedy tendenci k nežádoucím srůstům a vazivovatění. Kyselina hyaluronová přítomná v amniové membráně rovněž inhibuje vznik nadměrné fibrotizace.

Epitelizační efekt

Amniová membrána obsahuje desítky typů růstových faktorů, přičemž řada z nich přímo a výrazně podporuje epitelizaci. Jde zejména o epidermální růstový faktor (EGF), keratinocytový růstový faktor (KGF) a růstový faktor hepatocytů (HGF), které podporují a aktivují migraci, proliferaci a diferenciaci buněk epitelu.

Angiogenní efekt

Amniová membrána do rány uvolňuje řadu angiogenních faktorů, zejména bFGB (Fibroblast Growth Factor-basic), TGF-ß (Transforming Growth Factor- beta), které podporují novotvorbu cév v oblasti hojící se rány. Neoangiogeneza augmentovaná amniovou membránou výrazně urychluje proces regenerace.

Protizánětlivý efekt

Amniová membrána obsahuje a uvolňuje Interleukin 10 (IL-10), který má nejvýraznější protizánětlivý efekt, a dále trombospondin-1, antagonisty receptoru pro Interleukin 1 (IL-1) a tkáňové inhibitory metaloproteáz (TIMPs, tissue inhibitors of metalloproteinases).

Amniová membrána není imunogenní

Amnion neexprimuje transplantační antigeny (HLA-A, B, C) a neindukuje imunitní odpověď organismu příjemce.