Jak vzniká chronická rána

Pacient s chronickou ránou často přestává byt aktivním, není pro něho možné pokračovat v zaměstnání, ba naopak vyžaduje péči (jak lékařskou, tak i svého okolí). Kvůli zapáchajícímu vyměšku z rány se často pacienti stahují na okraj společnosti a trpí depresemi. Chronické rány tak představují i závažný socioekonomický problém.

Chronické rány se mohou vytvořit několika způsoby

Přechodem rány
z akutní do chronické

Vlivem přidruženého onemocnění, infekce, věku nebo vyživy

PORANĚNÍM FRAGILNÍ KŮŽE

Sama od sebe se velmi těžce hojí

Prohloubení nekrózy kůže na podkladě základního onemocnění

Poškození kůže i bez poranění

Přetrvávající otevřená rána je nepříjemným projevem narušeného hojení tkání. Je místem možného vstupu mikroorganismů do těla a může vést k rozvoji dalších infekčních komplikací. Většina kožních vředů je bolestivá a nepříznivě ovlivňuje stav pacienta sekrecí z rány, která může vést až ke ztrátám tekutin a proteinů.