Co je to chronická rána

Jako chronickou ránu označujeme ránu, která i přes adekvátní terapii nevykazuje po dobu 6–9 týdnů tendenci k hojení. Výskyt chronických ran v populacích se pohybuje mezi 1-2 %. I přes správnou lékařskou péči a dodržování pokynů ze strany pacienta se až 20 % chronických ran neuzavře ani po dvou letech.

Nejčastěji se vyskytující typy chronických ran

BÉRCOVÉ VŘEDY
VENÓZNÍ ETIOLOGIE

Jsou jedním z projevů chronické žilní insuficience

ARTERIÁLNÍ
KOŽNÍ VŘEDY

Projev pokročilé ischemické choroby dolních končetin

NEUROPATICKÉ
KOŽNÍ VŘEDY

Jsou jedním z důsledků onemocnění diabetes mellitus

DEKUBITY

Proleženiny, prosezeniny, tlakové léze, tlakové vředy, defekty kůže a podkožních struktur, které vznikají v důsledku tlaku a dalších nežádoucích faktorů.

KOŽNÍ VŘEDY
V TERÉNU LYMFEDÉMU

Je místem možného vstupu mikroorganismů do těla a může vést k rozvoji dalších infekčních komplikací.