Co je to AMNIODERM

AMNIODERM je lyofilizovaný transplantát z lidské amniové membrány (dHAM ), která je jedním z plodových obalů placenty. Produkt se zpracovává patentovaným způsobem zpracování AMNIPUR, obsahuje velké množství cytokinů a růstových faktorů a dalších specifických molekul obsažených v perinatálních tkáních.

Usnadňuje migraci buněk epitelu
Posilňuje adhezi buněk k bazální membráně
Snižuje bolestivost rány
Podporuje novotvorbu cév
Podporuje diferenciaci epitelu
Má protizánětlivé účinky
Plní funkci bariéry
Redukuje tvorbu jizev
Má bakteriostatické účinky
Není imunogenní

mimo jiné obsahuje tyto bioaktivní molekuly

bFG F, EGF, NGF, HGF, PDG F, IGF-1, VEG F, TGF-β1, TIMPs, interleukiny, endostatin, kolagen, elastin

přípravek je vyšetřen na

HIV 1,2 Ag/Ab, HBs Ag, HBc total Ab, HCV Ab, HTLV 1,2 Ab, Treponema Pallidum Ab

reference: Fairbairn NG, Randolph MA, Redmond RW. The clinical application of human amnion in plastic surgery. J Plast Reconstr Aesthet Surg 2014; 67: 662-675.